معنی و ترجمه کلمه زندگى تازه و روحانى یافته به انگلیسی زندگى تازه و روحانى یافته یعنی چه

زندگى تازه و روحانى یافته

regenerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها