معنی و ترجمه کلمه زندگى دادن به انگلیسی زندگى دادن یعنی چه

زندگى دادن

vitalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها