معنی و ترجمه کلمه زندگى طفیلى به انگلیسی زندگى طفیلى یعنی چه

زندگى طفیلى

parasitism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها