معنی و ترجمه کلمه زندگى فکرى به انگلیسی زندگى فکرى یعنی چه

زندگى فکرى

sentience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها