معنی و ترجمه کلمه زندگى مانند به انگلیسی زندگى مانند یعنی چه

زندگى مانند

lifelike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها