معنی و ترجمه کلمه زندگى کردن به انگلیسی زندگى کردن یعنی چه

زندگى کردن

habit
live

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها