معنی و ترجمه کلمه زندگى گیاهان شناور بر سطح دریا به انگلیسی زندگى گیاهان شناور بر سطح دریا یعنی چه

زندگى گیاهان شناور بر سطح دریا

phytoplankton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها