معنی و ترجمه کلمه زندگى گیاهى به انگلیسی زندگى گیاهى یعنی چه

زندگى گیاهى

vegetation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها