معنی و ترجمه کلمه زننده به انگلیسی زننده یعنی چه

زننده

acrid
acrimonious
beater
biting
bitten
edgy
forbidding
fulsome
galssy
garish
gaunt
harsh
hideous
indign
knocker
loathly
loathsome
lurid
mordant
nasty
nippy
odoriferous
pit a pat
poignant
pungent
repellent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها