معنی و ترجمه کلمه زنندگى به انگلیسی زنندگى یعنی چه

زنندگى

bad blood
piquancy
poignancy
pungency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها