معنی و ترجمه کلمه زنهار دادن به انگلیسی زنهار دادن یعنی چه

زنهار دادن

beware
quarter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها