معنی و ترجمه کلمه زنى که بچه حرامزاده دارد به انگلیسی زنى که بچه حرامزاده دارد یعنی چه

زنى که بچه حرامزاده دارد

grass widow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها