معنی و ترجمه کلمه زنى که خود را وقف خدمت یا امرى کرده باشد به انگلیسی زنى که خود را وقف خدمت یا امرى کرده باشد یعنی چه

زنى که خود را وقف خدمت یا امرى کرده باشد

votaress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها