معنی و ترجمه کلمه زنى که دو شوهر دارد به انگلیسی زنى که دو شوهر دارد یعنی چه

زنى که دو شوهر دارد

bigamist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها