معنی و ترجمه کلمه زنى که شکم اولش است به انگلیسی زنى که شکم اولش است یعنی چه

زنى که شکم اولش است

primipara

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها