معنی و ترجمه کلمه زنى که واسطه بین خدا و خلق باشد به انگلیسی زنى که واسطه بین خدا و خلق باشد یعنی چه

زنى که واسطه بین خدا و خلق باشد

mediatrix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها