معنی و ترجمه کلمه زنگار مس به انگلیسی زنگار مس یعنی چه

زنگار مس

verdigris

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها