معنی و ترجمه کلمه زنگار به انگلیسی زنگار یعنی چه

زنگار

blight
galligaskins
leggin
legging
patina
patine
rust
verdigris

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها