معنی و ترجمه کلمه زنگوله به انگلیسی زنگوله یعنی چه

زنگوله

urceolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها