معنی و ترجمه کلمه زنگى سیاه آفریقایى به انگلیسی زنگى سیاه آفریقایى یعنی چه

زنگى سیاه آفریقایى

hamite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها