معنی و ترجمه کلمه زنگ اخبار به انگلیسی زنگ اخبار یعنی چه

زنگ اخبار

buzzer
ring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها