معنی و ترجمه کلمه زنگ خطر به انگلیسی زنگ خطر یعنی چه

زنگ خطر

larum
warning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها