معنی و ترجمه کلمه زنگ زدن به انگلیسی زنگ زدن یعنی چه

زنگ زدن

corrode
hang up
oxidize
ring
ringer
rust
smut
stain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها