معنی و ترجمه کلمه زنگ زدگى به انگلیسی زنگ زدگى یعنی چه

زنگ زدگى

corrosion
stain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها