معنی و ترجمه کلمه زنگ مانند به انگلیسی زنگ مانند یعنی چه

زنگ مانند

campanulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها