معنی و ترجمه کلمه زنگ مفرغ به انگلیسی زنگ مفرغ یعنی چه

زنگ مفرغ

patina
patine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها