معنی و ترجمه کلمه زنگ ناپذیر به انگلیسی زنگ ناپذیر یعنی چه

زنگ ناپذیر

stainless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها