معنی و ترجمه کلمه زنگ گیاهى به انگلیسی زنگ گیاهى یعنی چه

زنگ گیاهى

loose smut
mildew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها