معنی و ترجمه کلمه زن آبستن به انگلیسی زن آبستن یعنی چه

زن آبستن

gravida

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها