معنی و ترجمه کلمه زن اجرا کننده به انگلیسی زن اجرا کننده یعنی چه

زن اجرا کننده

executrix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها