معنی و ترجمه کلمه زن باده گسار به انگلیسی زن باده گسار یعنی چه

زن باده گسار

maenad
menad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها