معنی و ترجمه کلمه زن با تربیت به انگلیسی زن با تربیت یعنی چه

زن با تربیت

gentlewoman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها