معنی و ترجمه کلمه زن جوانى که در یک دسته کر مى خواند به انگلیسی زن جوانى که در یک دسته کر مى خواند یعنی چه

زن جوانى که در یک دسته کر مى خواند

chorus girl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها