معنی و ترجمه کلمه زن خوش قریحه به انگلیسی زن خوش قریحه یعنی چه

زن خوش قریحه

virtuosa
virtuosic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها