معنی و ترجمه کلمه زن خیاط به انگلیسی زن خیاط یعنی چه

زن خیاط

couturier
couturiere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها