معنی و ترجمه کلمه زن ریاست کننده به انگلیسی زن ریاست کننده یعنی چه

زن ریاست کننده

chairwoman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها