معنی و ترجمه کلمه زن زر خرید به انگلیسی زن زر خرید یعنی چه

زن زر خرید

bondwoman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها