معنی و ترجمه کلمه زن زشت سیما به انگلیسی زن زشت سیما یعنی چه

زن زشت سیما

gorgon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها