معنی و ترجمه کلمه زن سالمندى که مراقب دختران و زنان جوان است به انگلیسی زن سالمندى که مراقب دختران و زنان جوان است یعنی چه

زن سالمندى که مراقب دختران و زنان جوان است

duenna

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها