معنی و ترجمه کلمه زن سخنگو و رئیس درهیئت منصفه به انگلیسی زن سخنگو و رئیس درهیئت منصفه یعنی چه

زن سخنگو و رئیس درهیئت منصفه

forelady
forewoman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها