معنی و ترجمه کلمه زن طبق زن به انگلیسی زن طبق زن یعنی چه

زن طبق زن

lesbian


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها