معنی و ترجمه کلمه زن عزلت گزین به انگلیسی زن عزلت گزین یعنی چه

زن عزلت گزین

anchoress
ancress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها