معنی و ترجمه کلمه زن غیبگو و کاهنه آپولو به انگلیسی زن غیبگو و کاهنه آپولو یعنی چه

زن غیبگو و کاهنه آپولو

pythia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها