معنی و ترجمه کلمه زن محرم اسرار به انگلیسی زن محرم اسرار یعنی چه

زن محرم اسرار

confidante

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها