معنی و ترجمه کلمه زن مخاطره طلب به انگلیسی زن مخاطره طلب یعنی چه

زن مخاطره طلب

adventuress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها