معنی و ترجمه کلمه زن هندو که خود را روى جنازه شوهرش مى سوزاند به انگلیسی زن هندو که خود را روى جنازه شوهرش مى سوزاند یعنی چه

زن هندو که خود را روى جنازه شوهرش مى سوزاند

suttee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها