معنی و ترجمه کلمه زن گوشه نشین به انگلیسی زن گوشه نشین یعنی چه

زن گوشه نشین

anchoress
ancress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها