معنی و ترجمه کلمه زن به انگلیسی زن یعنی چه

زن

carlin
carline
carling
distaff
female
feme
mort
pinnace
wife
woman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها