معنی و ترجمه کلمه زهدانچه به انگلیسی زهدانچه یعنی چه

زهدانچه

utriculus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها