معنی و ترجمه کلمه زهدان به انگلیسی زهدان یعنی چه

زهدان

matrices
matrix
uterus
womb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها